Folia RaniWrap

Folia do owijania balotów. Produkowana w czterech wersjach kolorystycznych : biała, jasnozielona, czarna i ciemnozielona. Szerokości podstawowe 500mm, 750mm. Wykonana jest z polietylenu metodą wydmuchu i doskonale nadaje się do belowania i przechowywania sianokiszonki w różnych warunkach atmosferycznych. Folię charakteryzuje duża rozciągliwość przy zachowaniu jej parametrów, oraz wysoka "kleistość". Wydajność 27-28 balotów

RaniWrap 3d 11.2013a