LOKATA – FAO 220

Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno typu semi-flint.
W doświadczeniach rejestrowych na ziarno Lokata plonowała stabilnie powyżej wzorca w obu sezonach 2009/10. Potwierdziła w ten sposób wyniki doświadczeń wstępnych z 2008r., gdzie osiągnęła 1-sze miejsce w poszerzonej analizie genotypowo-środowiskowej promującej odmiany wiernie i stabilnie plonujące w zróżnicowanych środowiskach,
Mniejsze od wzorca porażenie kolb przez grzyby z rodzaju Fusarium a także głownię guzowatą,
Wyraźnie mniejsze uszkodzenia spowodowane żerowaniem omacnicy prosowianki może mieć związek z delikatnym omszeniem pochew liściowych tej odmiany,
Odmiana przydatna również do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, szczególnie w północno-wschodnich rejonach kraju i na słabszych stanowiskach glebowych,
Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2 do zbioru.