RONALDINIO - FAO Z240/K 250

Uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa

 • wysoka zdolność adaptacji w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
  elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz
  bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
  wytrzymała i tolerancyjna na stresy
  od trzech lat jest najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!
  rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix
  nieduże wymagania glebowe dzięki wysokiej tolerancji na suszę
  jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych pogodowo ostatnich sześciu latach
  najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU w suchym 2006 roku2
  ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%
  optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych w użytkowaniu na kiszonkę
  bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą strawnością całej rośliny3
  mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość
  zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny
  przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy podstawowej