ROSOMAK - FAO 250-260

Zalety
- dobra sztywność łodyg i tolerancja na fuzariozę kolb
- przystosowana do uprawy na glebach lżejszych oraz rejonach o mniejszej ilości opadów atmosferycznych
Wzrost początkowy: bardzo dobry
Stay green dobry dobry
Zalecana obsada: Ziarno i CCM 75 000 - 80 000 roślin/ha
Kiszonka 90 000 roślin/ha