SILVESTRE - FAO 220

Typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU w latach 2005, 2006 i 2007. Ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną zawartość skrobi by-pass w kiszonce przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji i na słabszych stanowiskach, gdzie osiąganie wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby.

silny stay-green daje dodatkowe 10 dni na zbiór.