ELZEA-FAO 240

Uniwersalna odmiana kukurydzy, przydatna do uprawy na ziarno i kiszonkę we wszystkich rejonach Polski. Jest mieszańcem trójliniowym przystosowanym do różnorodnych siedlisk i warunków uprawy, w tym na glebach słabszych i bardziej zawodnych. O jej uniwersalności i dobrych zdolnościach adaptacyjnych świadczy popularność w wielu krajach Europy.