SAN FAO 240

Złoty medalista Targów POLAGRA - FARM 2001. Średniowczesny mieszaniec trójliniowy /TC/, łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego, nr l w dośw. porejestrowych PZPK na kiszonkę w grupie wczesnej w 2000 r. w doświadczeniach na kiszonkę uzyskał wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb (odpowiednio 103% i 105 %), w doświadczeniach COBORU na ziarno uzyskał jeden z najwyższych plonów w grupie średniowczesnej (107 %) wzorca przy wyższej o 1,1 % zawartości suchej masy. Charakteryzuje się wysoką odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie korzeniowe, dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg. Zalecana obsada: ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2.