REDUTA - FAO 230

REDUTA - FAO 230

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy /TC/ o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę na terenie całego kraju. Plon w doświadczeniach COBORU na ziarno na poziomie 103% wzorca, przy wyższej o 1,1 % zawartości suchej masy w ziarnie. Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego. Przy uprawie na ziarno, szczególnie w rejonach korzystnych klimatycznie, zaleca się wykonanie zbioru do końca października, wysoka zawartość skrobi w ziarnie = duża przydatność w przemyśle gorzelnianym w doświadczeniach na kiszonkę mieszaniec uzyskał plony suchej masy=109 % średniego plonu 3 wzorców, bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię i mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo - klimatyczne. Zalecana obsada: na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę ok. 11 roślin/m2.