PROSNA - FAO 220

PROSNA - FAO 220

Wczesny mieszaniec trójliniowy /TC/, przeznaczony na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy, numer l w doświadczeniach porejestrowych PZPK na ziarno w grupie wczesnej w 1999 r. zalecany również na CCM i kiszonkę z całych roślin, szczególnie w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie. Dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg, co w tej klasie wczesności ma szczególne znaczenie, bardzo dobry wczesny wigor, szczególna tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne. Długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg to dodatkowe zalety tego mieszańca, zalecana obsada: ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10-11 roślin/m2.