DUMKA - FAO 230

DUMKA - FAO 230

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC).

Odmiana o charakterze uniwersalnym, do uprawy na ziarno i CCM w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy, oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju. Łączy wysoki potencjał plonowania z wczesnością. W badaniach rejestrowych (2006/2007) na ziarno w grupie odmian średniowczesnych plonowała na poziomie 101,6 % wzorca przy wyższej o 0,9 % zawartości suchej masy w ziarnie w czasie zbioru. Bardzo dobry wczesny wigor siewek. Dobra odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe, niskie porażenie fuzariozą łodygową - w 2007r. o 5%. Dobra tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy. Rośliny wysokie (ok. 260 cm) z wyższym od wzorca natężeniem cechy utrzymania zieloności ("stay-green"), ziarno "semident".

Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin /m2, na kiszonkę 10 roślin /m2 do zbioru.