KOSMO – FAO 240

KOSMO – FAO 240

Kosmo 230 jest mieszańcem trójliniowym należącym do grupy średniowczesnej. W klasyfikacji FAO jego wczesność została określona liczbą 240. Wpisany do rejestru w 2003 roku. Przeznaczony do uprawy na ziarno i kiszonkę na terenie całego kraju.

Kosmo 230 wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie łodygowe i korzeniowe, jak również dużą odpornością na głownię (na łodygach i kolbach).

Kosmo 230 w doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał plon ogólny suchej masy wyższy od wzorca. Ponadto charakteryzuje się ponad 50% udziałem suchej masy kolb w plonie ogólnym sychej masy.