OPOKA - FAO 240

OPOKA - FAO 240

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC).

Polecany głównie do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju, za wyjątkiem północnej części III rejonu.

Cechuje się dobrą strawnością kiszonki z całych roślin (cecha potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU).

W badaniach rejestrowych uzyskał 103,7% wzorca plonu świeżej masy.

Plon ogólny suchej masy był wyższy większy o 1,1 %, gwarantuje to uzyskanie wysokiego plonu jednostek pokarmowych z ha (średnio o 110 jednostek powyżej wzorca) i wysokoenergetycznej kiszonki.

Stabilny w plonowaniu w niekorzystnych pogodowo latach 2004-2005.

Długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg („stay-green”) pozwala na wydłużony termin zbioru plantacji, przy zachowaniu właściwej zawartości suchej masy w całych roślinach.

Zalecana obsada: na kiszonkę 10-11 roślin/m2.