UŁAN - FAO 270

UŁAN - FAO 270

Średniopóźny mieszaniec trójliniowy (TC), ziarno semi-dent.

Zdominował doświadczenia rejestrowe w sezonie 2009 w grupie średniopóźnej nie tylko wzrostem (średnio 311 cm wysokości w skali kraju), ale także plonem ogólnym suchej masy wynoszącym 24,1 t/ha (114,6% wzorca !).

Również w trudnym sezonie 2010 potwierdził swój potencjał, plonując o tonę suchej masy z hektara powyżej odmian wzorcowych. Imponujący plon ogólny idzie w parze z plonem suchej masy kolb, który był wyższy od wzorca o prawie 0,5 tony.

Doskonały surowiec dla biogazowni, wytwarza bardzo wysokie plony świeżej masy zarówno w sprzyjających jak i niekorzystnych sezonach (średnio 65.4 t/ha w skali kraju).

Podobnie jak zbliżoną genetycznie odmianę Vitras, Ułana można uprawiać na kiszonkę w całej Polsce, z wyjątkiem północnej części III rejonu uprawy kukurydzy.

Zalecana obsada: od 8 na słabszych do 10 roślin/m2 na dobrych stanowiskach glebowych.