SUBITO – FAO 250-260

SUBITO – FAO 250-260                                      

Mieszaniec pojedynczy kiszonkowo-ziarnowy (SC) o bardzo wysokim potencjale plonowania suchej masy. Charakteryzuje się korzystnym udziałem skrobi w suchej masie, co zwiększa wydajność energetyczną w żywieniu bydła. Mieszaniec o dobrej zdrowotności, oraz bardzo dobrej wydajności ziarna, szczególnie na glebach lekkich.