JAWOR - FAO 220–230

JAWOR - FAO 220–230

Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC). Polecany do uprawy na ziarno i CCM, szczególnie w II i płd. części III rejonu uprawy kukurydzy oraz na wysokoenergetyczną kiszonkę praktycznie na terenie całego kraju, a przede wszystkim na północy i płn. Wschodzie.

W badaniach rejestrowych (grupa odmian wczesnych - lata 2007-2008) uzyskał 103% wzorca w uprawie na ziarno i CCM. Szczególnie polecany do uprawy w rejonach o małej ilości opadów - w 2008 r. najwyższy średni plon - 105% wzorca w środowiskach o najmniejszych opadach w sezonie wegetacyjnym. Wysoka tolerancja na głownię guzowatą kukurydzy - w latach 2007-2008 niższe od wzorca o 67% porażenie roślin.

Bardzo dobry wczesny wigor siewek i długo utrzymująca się zieloność całych roślin ("stay-green"). Rośliny średnio wysokie (230-240cm), kolby długie cylindryczne, bardzo dobrze zaziarnione, ziarno typu "semident". Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 9,5 - 10 roślin/m2 do zbioru.