SYSTEM – FAO 220-230

SYSTEM – FAO 220-230

Stabilny plon ziarna i kiszonki. Wysoka strawność całych roślin.

Bardzo dobra wydajność gorzelnicza. Tolerancyjny na chłody i opóźnione siewy.

Doskonała wartość energetyczna kiszonki. Sprawdza się w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych. Uniwersalny, średnio-wczesny mieszaniec pojedyńczy (SC), uprawiany na ziarno, CCM i kiszonkę. Charakteryzuje się wysokim i wiernym plonem, a jednocześnie dużą zawartością suchej masy w ziarnie.