RESPECT – FAO 240

RESPECT – FAO 240

Wysoki potencjał plonowania na kiszonkę w zmiennych warunkach. Wysokie i stabilne plony ziarna. Możliwe podwójne wykorzystanie na kiszonkę i ziarno. Szybki wzrost początkowy. Rośliny wysokie i bogato ulistnione. Wysoka zdrowotność całych roślin. Szybkie nalewanie skrobi.