LEGION – FAO 260-270

Mieszaniec trójliniowy. Rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione z dobrze eksponowaną cechą przedłużonej zieloności roślin - stay green.

Bardzo wysoki potencjał plonowania potwierdzony doświadczeniami rejestrowymi COBORU. Wysoka wartość żywieniowa, bardzo dobry wigor młodych roślin po wschodach.

Dobra adaptacja do zmiennych warunków glebowych i środowiska, znakomita w wykorzystaniu na biogaz.