KONKURENT – FAO 230-240

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) pod względem genetycznym w 50% zbliżony do znanej odmiany opoka rekomendowany na kiszonkę. O wysokim i stabilnym plonie oraz dobrej tolerancji na fuzariozę kolb. Wysokie, dobrze ulistnione rośliny potwierdzają dobry wybór do uprawy na kiszonkę. Średni plon ziarna 119,3 dt/ha (wzorzec 115,6 dt/ha). Odmiana średnio wczesna, Zalecana do uprawy z wykorzystaniem na ziarno w I, II i południowej części III rejonu uprawy kukurydzy. Zalecana obsada roślin do zbioru: na ziarno - 7,5 - 8/m2, na kiszonkę - 9 - 9,5/m2