TONACJA – FAO 220-230

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC).Typ ziarna semi-flint. Odznaczający się uniwersalnością użytkowania i wysoką stabilnością plonowania.W sezonach wegetacyjnych 2012-2013 średni plon sm ziarna wyniósł 111dt/ha przy plonie wzorca 110dt/ha. Mieszaniec może być uprawiany na terenie całego kraju, szczególnie na terenach mniej korzystnych.
Posiada także wysoką strawność całych roślin, cechę szczególnie przydatną w uprawie na kiszonkę. Wysokość roślin średnia. Rośliny wykazują średnią odporność na fuzariozę łodyg i wyleganie, dość dużą na fuzariozę kolb, głownię oraz omacnicę prosowiankę. Odmiana polecana na uprawę na ziarno.