KONESER – FAO 260

Odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC). Odmiana gwarantuje uzyskanie wysokiego i o bardzo dobrej jakości plonu kiszonki, co potwierdzają także wyniki doświadczeń rozpoznawczych w Niemczech. Odmiana odporna na wyleganie i z dość mocnym natężeniem cechy stay green, co daje dużą elastyczność czasu zbioru. Odmiana zalecana do uprawy na kiszonkę z całych roślin. Rekomendowana także do produkcji biogazu w całym kraju. Jest to uzupełnienie znanej już serii bardzo wysokoplennych odmian, którą zapoczątkował Vitras, a następnie Ułan, Kosmal i Legion. Rośliny bardzo wysokie (295-305 cm), dobrze ulistnione. Odmiana łączy w sobie wysokie parametry ilościowe plonu:

  • 102,5% - plon ogólny suchej masy,
  • 101,5% - plon suchej masy kolb,

z parametrami jakościowymi:

  • 101,5% - zawartość suchej masy w plonie ogólnym,
  • 102,3% - zawartość suchej masy w kolbach.