KP-3 PASTWISKOWA

KP-3 PASTWISKOWA - Mieszanka na pastwiska, do wieloletniego użytkowania o intenym charakterze, polecana na grunty o średniej i dobrej żyzności. WYSOKIE PLONOWANIE! Mieszanka charakteryzująca się wysoką zdolnością plonowania. Dostarcza paszę o doskonałej wartości pokarmowej wzbogaconą udziałem koniczyny białej. Posiada bardzo wysoką odporność na przygryzanie oraz udeptywanie. Bardzo wysoka wartość zielonki oraz kiszonki w połączeniu z dobrą zimotrwałością stawia mieszankę w gronie najbardziej popularnych. Norma wysiewu: 35-40 kg/ha

Skład mieszanki  
Tymotka łąkowa 15%
Kostrzewa łąkowa 10%
Kostrzewa czerwona 5%
Wiechlina łąkowa 8%
Życia trwała 4N śr. późna 12%
Życia trwała 4N śr. wczesna 5%
Życica trwała 2N 20%
Życica mieszańcowa 4N 15%
Życica westerwoldzka 4N 5%
Koniczyna biała 5%