KŁ - 5 ŁĄKOWA

KŁ - 5 ŁĄKOWA - Mieszanka łąkowa do wieloletniego użytkowania na gleby żyzne i średnio żyzne posiadające uregulowaną gospodarkę wodną. WYSOKIE PLONOWANIE! Odpowiedni dobór gatunków i odmian traw oraz znaczny udział koniczyny łąkowej w składzie mieszanki pozwala uzyskać bardzo wysoki plon masy zielonej o wysokiej wartości pokarmowej. W ciągu roku można uzyskać powyżej 3 – pokosów z przeznaczeniem na siano lub sianokiszonki. Wysoka zawartość koniczyn w użytku zielonym pozwala obniżyć dawki nawożenia azotowego. Norma wysiewu stanowi 35– 40 kg/ha. Mieszanka dostępna jest w workach papierowych 5 i 10 kilogramowych.

Skład mieszanki
Tymotka łąkowa 15%
Kostrzewa łąkowa 5%
Wiechlina łąkowa 5%
Życica trwała 4N śr. późna 23%
Życica trwała 4N śr. wczesna 15%
Życica mieszańcowa 4N 12%
Życica wielokwiatowa 5%
Życica westerwoldzka 4N 5%
Koniczyna łąkowa 10%
Koniczyna szwedzka 5%