KS-11 NA GLEBY SUCHE

KS-11 NA GLEBY SUCHE- Mieszanka traw do wieloletniego użytkowania na gleby suche. W mieszance zastosowano gatunki traw doskonale znoszące długotrwałe niedobory wody. Kupkówka pospolita, kostrzewa trzcinowa są trawami, których udział zapewni uzyskanie odpowiednio dużej ilości masy zielonej z przeznaczeniem na siano i sianokiszonki na glebach małożyznych, długotrwale suchych. Zalecane częstsze koszenie, najlepiej przed wykłoszeniem roślin. Norma wysiewu: 35-40 kg/ha Produkt dostępny jest w 10 kg worku papierowy

Skład mieszanki
Kostrzewa trzcinowa 30%
Stokłosa bezostna 10%
Kupkówka pospolita 25%
Kostrzewa czerwona 15%
Życia trwała 2N 10%
Życia mieszańcowa 4N  10%