KS-14 PODSIEWOWA

KS-14 PODSIEWOWA- Mieszanka traw do odnowy użytków zielonych. Do podsiewu, dedykowana jest na gleby średnie i żyzne. W mieszance KS-14 zastosowano gatunki o najszybszym tempie wzrostu, najwyższym plonowaniu oraz wysokiej wartości pokarmowej. Użyto życic o zróżnicowanej wczesności i konkurencyjności. KS-14 przeznaczona jest do rekultywacji trwałych łąk i pastwisk metodą podsiewu. Metodę tą zaleca się w przypadku 40%-60% degradacji runi, znacznego zachwaszczenia lub gdy nie ma możliwości wykonania orki i pełnego obsiewu. Tak odnowiona łąka bądź pastwisko w zasadniczy sposób zwiększa swój potencjał produkcyjny dostarczając paszy o zdecydowanie lepszej jakości, już w pierwszym roku po wykonaniu podsiewu. Mieszanka KS-14 może być również wykorzystana do siewu po orce na gruntach ornych w celu założenia 3-4 letniego użytku przemiennego o wysokim plonowaniu.

Skład mieszanki
Życia trwała 4N śr.późna 20%
Życia trwała 4N śr.wczesna 20%
Życia trwała 2N  20%
Życica mieszańcowa 4N 30%
Życica wielokwiatowa  4N 10%