WING P 462.5EC

WING P 462.5EC- jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczonym do przedwschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i chwastnicy jednostronnej w kukurydzy.

Środek pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zawartość substancji czynnych:
Dimetenamid-P: związek z grupy acetamidów – 212,5 g/l (19,7%)
Pendimetalina: związek z grupy dinitroanilin – 250 g /l (23,2%)

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, przytulia czepna, komosa biała, rdest ptasi, tobołki polne, gwiazdnica pospolita
Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowy, fiołek polny, rumian polny

ZAKRES STOSOWANIA DAWKI I TERMINY
Kukurydza
Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji) DLA LUDZI – 48 h