NIXON 50 SG

Nixon 50 SG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie stosowanym dolistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych gatunków chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

NIXON 50 SG jest środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez liście i korzenie i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się młodych liści chwastów oraz zamieranie roślin począwszy od stożków wzrostu.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Chwastnica jednostronna – zalecane stosowanie w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.

Perz właściwy – zalecane stosowanie w fazie od 3 do 6 liści.

Chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści) są odporne na działanie środka.

Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, perz właściwy, rdestówka powojowata, rdest plamisty, szarłat szorstki, włośnica sina (tylko przy maksymalnej zalecanej dawce środków).

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Termin stosowania:

Zabieg wykonywać wcześnie po wschodach, w fazie 2-8 liści kukurydzy ( BBCH 12-18).

Opryskiwanie wykonywać, gdy większość chwastów dwuliściennych znajduje się w fazie 2-4 liści.

Środek Nixon 50 SG należy stosować łącznie ze środkiem RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG i adiuwantem Asystent+ w następujących dawkach:

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

NIXON 50 SG w dawce 80 g/ha + RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG 40 g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.

lub

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

NIXON 50 SG w dawce 60 g/ha + RIMEL 25 SG/Egzecutor 25 SG/RINCON 25 SG 30g/ha + adiuwant Asystent+ 0,05% obj.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1