MOCARZ 75 WG

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Mocarz 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastow. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota rożowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żołtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.

Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime

Środek stosować wiosną w fazie krzewienia zboż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym – 1

W celu rownoczesnego zwalczania chwastow dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu Mocarz 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastow średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środkow Mocarz 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1l/ha

2. Żyto

Środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym – 1

3. Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zboż:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym – 1

4. Kukurydza

Środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym – 1

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastow średnio wrażliwych

można wzmocnić działanie środka Mocarz 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:

Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.