BROMOTRIL

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobojczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastow dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek działa kontaktowo, pobierany jest głownie poprzez liście powodując ich zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.

Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żołtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita.

Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, bodziszek drobny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza pastewna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 - 1,3 l/ha

Wyższą dawkę środka stosować na chwasty w poźniejszej fazie rozwojowej (4-6 liści ) oraz na glebach cięższych.

Termin stosowania:

Środek stosować po wschodach, w fazie 4-6 liści kukurydzy (BBCH 14-16) (na rośliny wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-4 liści.

UWAGA!

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu kukurydzy (chłody oraz duża wilgotność powietrza i gleby) stosować dawkę 1 l/ha z uwagi na możliwość uszkodzeń roślin kukurydzy.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1