TRIMAX 50 SG

TRIMAX 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym.

Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy

działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej

zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

Wrażliwość chwastów

Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.

chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: fiołek polny, przytulia czepna.

chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.

chwasty średnio wrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.

chwasty średnio odporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne.

Zboża jare (jęczmień jary)

chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.

chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.

chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.

chwasty średnio wrażliwe w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ZBOŻA OZIME

1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha

W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek TRIMAX 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek TRIMAX 50 SG można stosować łącznie ze

środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:

TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha

lub

TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha

lub

TRIMAX 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ZBOŻA JARE

2. JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek TRIMAX 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste