TOTO 70 SG

OPIS DZIAŁANIA

TOTO 75 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych w wodzie przeznaczony do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej. Środek Toto 75 SG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

TOTO 75 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Środek pobierany jest poprzez liście oraz częściowo przez korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu. Pełny efekt chwastobójczy środka widoczny jest po upływie 2-4 tygodni od

zastosowania.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, samosiewy rzepaku, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: miotła zbożowa, przytulia czepna i przetacznik perski.

III STOSOWANIE ŚRODKA

1. Pszenica ozima

Środek stosować tylko i wyłącznie wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy 1-go kolanka pszenicy ozimej. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 70 – 90 g/ha.

Większą dawkę stosować w przypadku nasilonego występowania miotły zbożowej, przytulii czepnej i przetaczników oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.

W warunkach niesprzyjających działaniu środka TOTO 75 SG (susza, niska temperatura) zaleca się dodawanie do zbiornika opryskiwacza środka wspomagającego ASYSTENT 90 EC w dawce 0,1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.