ROUNDUP FLEX 480

OPIS DZIAŁANIA

Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, po siewie, a przed wschodami cebuli oraz w uprawie jabłoni i czarnej porzeczki. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup Flex 480 jest herbicydem dolistnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

dawka 11,25 - 15,0 ml/100 m2*: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne,

dawka 15,0 - 22,5 ml/100 m2: tobołki polne, wilczomlecz obrotny,

dawka 22,5-30,0 ml/100 m2: maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna,

dawka 30,0-45,0 ml/100 m2: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity, mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa, wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity.

*dotyczy chwastów w fazie siewki

Chwasty odporne: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/ 100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

WIOSNĄ PO SIEWIE A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZENIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW

Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 11,25 - 15,0 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 45,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 - 45,0 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 45,0 ml/100 m2.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 22,5 - 45,0 ml/100 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania:

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

Zalecana ilość wody: 2-3 l/100 m2.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście i pędy krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo stosując ciecz użytkową o stężeniu 2 - 4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).