IZOHERB

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie przeznaczony do zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym. Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej niszczy miotłę zbożową znajdującą się w fazie 2-4 liści, a chwasty dwuliścienne znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek.

Chwasty odporne np.: fiołek polny, jasnoty, przytulia czepna, przetaczniki.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. ROŚLINY ROLNICZE

A) PSZENICA OZIMA

Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia.

B) PSZENŻYTO OZIME

Zalecana dawka: 2-2,5 l/ha.

Opryskiwać wiosną, po rozpoczęciu wegetacji roślin, nie wcześniej niż od fazy 3 liści do zakończenia fazy krzewienia.

Stosować środek raz w sezonie wegetacyjnym.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

Środek może spowodować przemijające przebarwienia wierzchołków liści pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego nie wpływające na plon ziarna.

UWAGI:

1. W czasie zabiegu miotła zbożowa powinna znajdować się w fazie 2-4 liści, natomiast chwasty dwuliścienne w fazie 2-6 liści.

2. Wyższą dawkę środka stosować na glebach zwięzłych lub w przypadku silnego zachwaszczenia pola. Na plantacjach silnie zachwaszczonych miotłą zbożową stosować Izoherb 500 SC w dawce 2,5 l/ha. Zabieg wykonać najpóźniej do końca fazy krzewienia miotły zbożowej.