ADENGO 315 S.C.

ADENGO 315 S.C. - jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krótko po wschodach rośliny uprawnej, przeznaczony do zwalczania chwastów prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Preparat można stosować przed wschodami lub krótko po wschodach rośliny uprawnej ( max do 2 liści kukurydzy). Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu.                

Stosowanie produktu:
Kukurydza
Dawka Zalecana dawka: 0,33 - 0,44 l/ha
. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
. Zalecane opryskiwanie śreniokropliste.
Termin stosowania

Rośliny kukurydzy opryskiwać:
- po siewie ale przed wschodami
- po wschodach, w fazie 1-2liści.

Preparat stosować jeden raz w sezonie.

Rośliny następcze

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenie dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.