FENIKS 306 SE

Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy.

Chwasty wrażliwe : chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).

Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa.

Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.

 

ZAKRES STOSOWANIA

KUKURYDZA

Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy.

Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można stosować:

Feniks 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.

W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów jednoliściennych można stosować:

Feniks 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

1.W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej 6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.

2.W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.

3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie. Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.

4. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania, środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.

5. Przed użyciem herbicydu Feniks 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany lub producentem środka Feniks 306 SE aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy nie reaguje ujemnie na te herbicydy.

6. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń stosowania wszystkich środków mieszanych.

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów

stosowanych w mieszaninach ze środkiem Feniks306 SE.

Środka nie stosować:

- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

- gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC,

- w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

- w czasie nadmiernej suszy,

- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,