ELUMIS

Jest to kompletny herbicyd powschodowy przygotowany do stosowania wyłącznie w uprawie kukurydzy. Ma wyjątkowo długi okres stosowania. Jest całkowicie bezpieczny dla roślin kukurydzy. Nowoczesna formulacja produktu (OD) gwarantuje pełne pokrycie chwastów oraz skuteczność działania nawet w trudnych warunkach. Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Elumis ma szerokie okno aplikacji - można go stosować od 2 do 8 liści kukurydzy. W praktyce najlepszy efekt chwastobójczy osiąga się stosując Elumis w fazie od 4 do 6 liści kukurydzy. Zalecana dawka to: 1-1,5 l/ha w zależności od gatunków chwastów występujących w uprawie oraz ich fazy rozwojowej.