GOLD 450 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych szczególnie uciążliwych jak np. gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rumian polny, w pszenicy jarej, pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie, owsie. Środek GOLD 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach wysokiej wilgotności gleby może działać także poprzez korzenie. Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek. 2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.Obie substancje biologicznie czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części nadziemnej.Pierwsze efekty działania są widoczne już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu: od fazy 2 do 8 liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, chwasty rumianowate do fazy rozety o średnicy około 5 cm).Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.Chwasty wrażliwe np.: bniec biały, chaber bławatek (w fazie 2-8 liści), gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, stulicha psia, tobołki polne, samosiewy rzepaku.Chwasty średnio wrażliwe np.: chaber bławatek (w starszych fazach), fi ołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik polny.Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne.

Środka nie stosować:

  • w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
  • po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,
  • w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,
  • na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
  • w czasie nadmiernej suszy,
  • nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności przyorania plantacji potraktowanej środkiem GOLD 450 EC w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu intensywnej uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.