LUMAX 537,5 SE

LUMAX 537,5 SE jest środkiem chwastobójczym, zawiesino-emulsją do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (głównie prosowatych) oraz dwuliściennych w kukurydzy.

Zabieg można wykonać po siewie kukurydzy przed jej wschodami lub bezpośrednio po wschodach (do fazy 3 liści rośliny uprawnej).

Zalecana dawka: 3,5-4 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W sezonie wegetacyjnym środek Lumax 537,5SE stosować jednorazowo przed wschodami lub bezpośrednio po wschodach kukurydzy.

W przypadku konieczności zaorania plantacji na której zastosowano środek Lumax 537,5 SE z powodu uszkodzenia kukurydzy przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym można ponownie zasiać kukurydzę. Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji jesienią można wysiać zboża ozime. Po wykonaniu głębokiej orki można wysiać rzepak ozimy.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

  • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
  • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach