MAISTER POWER 42,5 OD

MAISTER POWER 42,5 OD jest środkiem chwastobójczym, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych ( w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy.

Kukurydza
Dawka Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,25-1,5 l/ha.
wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Termin stosowania Zabieg należy wykonać po masowych wschodach większości obecnych na danym polu gatunków chwastów, gdy większość z nich znajduje się w fazie siewek od fazy 2-4 liści.
Rodzaj zabiegu Zalecane opryskiwanie: średnio-kropliste.
Uwagi

W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).


Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka.

Uwagi ogólne Środek stosować po wschodzie od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy ( o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).