NARVAL 040 SC

Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Zawartość substancji aktywnej:
nikosulfuron 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2-pirydylosulfonylo)mocznik; związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 40 g w 1 litrze środka.
Narval 040 SC jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.


Chwasty wrażliwe np.: jednoroczne jednoliścienne: chwastnica jednostronna, wyczyniec polny
jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy, dwuliścienne jednoroczne: przytulia czepna, rdest powojowy, rdest ptasi, chwasty rumianowate, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, komosa biała.
Chwasty odporne np.: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści), skrzyp polny, ostrożeń polny.


ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-4 liści kukurydzy (BBCH 12-14).
Zwalczanie perzu właściwego.
Zabieg wykonać, gdy większość roślin osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7 liści).
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia perzem.

Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i wyczyńca polnego.
Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych.
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
Zalecana dawka: 1 l/ha (chwasty jednoroczne).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
2. Środka nie stosować:
- w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
- w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
- na odmianę kukurydzy Koka.


W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako roślinę następczą lub:
- zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych) po 9 miesiącach - na glebach obojętnych i zasadowych,
- strączkowe - po 9 miesiącach
- lucernę - po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.