RIMEL 25 SG

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.Rimel 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne.Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, perz właściwy

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60g/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60g/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17)

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste