ROUNDUP ENERGY 450 SL

ROUNDUP ENERGY 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez   zielone części   roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej   roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi   itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich zamieranie.   Pierwsze   objawy działania   środka   (żółknięcie   i więdnięcie) widoczne   są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka   temperatura   i   wilgotność   powietrza   oraz   silne   nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe np.:


w dawce 1-1,5 l/ha: chwasty jednoroczne do fazy pierwszej pary liści właściwych,

w dawce 1,6-2,4 l/ha np: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, mak polny, miotła zbożowa,owies   głuchy,   przetaczniki,   przytulia   czepna,   samosiewy zbóż,   szarłat   szorstki, wiechlina   roczna, wyczyniec polny, włośnice, żółtlica drobnokwiatowa, życice,

w dawce 2,4-4 l/ha np: bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica   rozłogowa,   mlecz   zwyczajny,   paluszniki,   perz   właściwy, przymiotno   kanadyjskie,   psianka   czarna,   rdest   powojowy,   rdest plamisty,   rumian   polny,   rzodkiew   świrzepa,   starzec   zwyczajny, stokłosy, tasznik pospolity, wyka wąskolistna,

w dawce   46,4   l/ha   np:   barszcz   zwyczajny,   babka   lancetowata,   bylica   pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna,mlecz   polny, mniszek   pospolity,   ostrożeń  polny,   podbiał   pospolity,pokrzywa   zwyczajna,   pokrzywa   żegawka,   powój   polny,   rdest   ptasi, rdest ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski. Chwasty odporne np: skrzyp polny.

2.ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
POLA UPRAWNE
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu. Jeżeli na polu przeważają inne chwasty dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów

- kukurydza.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż na 3 dni przed
wschodami kukurydzy, łącznie ze środkiem Guardian 840 EC w dawce:
Roundup Energy 450 SL 1-2 l/ha + Guardian 840 EC 2,5 l/ha.

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Niższe z zalecanych dawki dotyczą zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.
Przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie
zbioru.

Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.


1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.
rzepak ozimy, groch na suche nasiona, bobik, łubin żółty
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

-Zalecana dawka: 2,5 l/ha w 200-300 l wody.

Na polu, na którym stosowano Roundup Energy 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po dwóch dniach gdy zwalczane są
chwasty jednoroczne i po 5 dniach gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.