SULKORN 300SC

SULKORN 300SC - jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, w formie koncentratu do rozcieńczania wodą. Przeznaczony jest do zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Sulkorn 300 S.C. zawiera substancję czynną sulkotrion. Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów a w mniejszym stopniu również przez korzenie. Pierwsze objawy działania środka są widoczne po 5-7 dniach od wykonania zabiegu a po 14 dniach roślina wysycha. Najskuteczniej zwalcza chwasty we wczesnych fazach rozwojowych. Środek Sulkorn 300 S.C. przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe; chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, szarłat szorstki, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: rdest powojowaty, rdest ptasi

Chwasty odporne: nawłoć pospolita

 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Środek stosować po wschodach chwastów, kiedy większość z nich znajduje się w fazie 4 liści, na rośliny kukurydzy znajdujące się w fazie 4-6 liści

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody:200-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

W celu zmniejszenia ryzyka powstania odporności środek Sulkorn 300 S.C. stosować przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Środka nie stosować:

- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby

- na plantacjach nasiennych

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

Sulkorn 300 S.C. nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wystąpienia znacznej suszy po zastosowaniu środka Sulkorn 300 S.C. nie uprawiać rzepaku ozimego i międzyplonów. W razie konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem roślinami następczymi mogą być kukurydza i zboża jare.