TITUS 25 WG

TITUS 25 WG Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Zawartość substancji biologicznie czynnej:

rimsulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)  25%.

Środek przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i  jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku. Stosowany łącznie lub przemiennie z innymi herbicydami umożliwia jednoczesne zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy widoczny w okresie 7-20 dni. Najlepiej działa na chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
kukurydza.
Środek stosować w fazie 1-7 liści kukurydzy (licząc wszystkie liście).Zwalczanie perzu oraz niektórych chwastów jednorocznych jednoliściennych i dwuliściennych.

Titus 25 WG 60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) gdy rośliny perzu osiągną wysokość 15-25 cm. Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych oraz niektórych chwastów dwuliściennych.

Titus 25 WG 50-60 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody). Wyższą dawkę stosować przy dużym występowaniu gatunków innych niż chwastnica jednostronna. Zwalczanie chwastów prosowatych i chwastów dwuliściennych występujących w dużym nasileniu jak np. komosa lub rdesty Titus 25 WG stosować w mieszaninach z innymi środkami.Zabieg wykonywać w fazie 3-4 liści kukurydzy.
Titus 25 WG 50 g/ha + Refine 75 WG (lub Harmony 75 WG) 10 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) lub
Titus 25 WG 30-40 g/ha + Banvel 480 SL 0,4 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1% (100 ml /100 l wody) lub
W fazie od 2 do 6 liści kukurydzy
Titus 25 WG 30 - 40 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
W celu zwalczania chwastów dwuliściennych oraz chwastów prosowatych ( chwastnica jednostronna ) Lub
Titus 25 WG 50 ? 60 g/ha + Mustang 306 SE 0,6 l/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1%
Na polach, gdzie obok prosowatych i dużego nasilenie chwastów dwuliściennych występuje perz
Uwagi
1. Środka nie stosować:
- w kukurydzy uprawianej na lekkich glebach piaszczystych
- w kukurydzy cukrowej, pękającej oraz w uprawie materiałów hodowlanych
2. Nie wykonywać zabiegu:
- stosując mniej niż 150 l i więcej niż 300 l wody na hektar
- na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozek, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki
- na mokre rośliny

- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC
- bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów, na rośliny, których wzrost został zahamowany na skutek niskich temperatur. Zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu przez rośliny kukurydzy.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na nowych odmianach kukurydzy, przed zastosowaniem środka w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem firmy DuPont
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnych terminach agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji można uprawiać kukurydzę, ziemniak, pomidor. Po wykonaniu orki i upływie 3 miesięcy można uprawiać wszystkie rośliny.

Środka nie stosować:
- w uprawach kukurydzy i ziemniaków, w których stosowano doglebowo insektycydy z grupy
fosforoorganicznych
- wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy fosforoorganicznych.
Insektycydy z grupy fosforoorganicznych w uprawach kukurydzy i ziemniaków można stosować nie
wcześniej niż po upływie 4 dni od wykonania zabiegu środkiem Titus 25 WG.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.